EN IT
A
print page
 
Censimento Studi Europei
 
 
 

20/07/2016

ECSA World - Newsletter, no 44 - 2016

 

ECSA World - Newsletter, no. 44-2016

The European Community Studies Association (ECSA) published the no. 44 of the newsletter ECSA World News.

Headlines:

THE ORIGINS AND HISTORY OF ECSA

Interviews to:

Antonio Papisca
ECSA World President between 2002 and 2004

Malcolm Anderson
ECSA President between 1987 and 1996

You can find the newsletter in the attachment.

 
TAGS ECSA

Documenti e risorse

 
European Community Studies Association (ECSA), Newsletter ECSA World News, no. 44
 
 
 
 
 

Censimento Studi Europei

Presentazione

 

AUSE

Ricevi gli aggiornamenti